Home » สาระเกี่ยวกับรถ » สมุดป้ายแดง
 • สมุดป้ายแดง

  ขับรถป้ายแดงโดนตํารวจจับ 

  สมุดป้ายแดง, รถป้ายแดง, ป้ายแดง, กฎหมายรถป้ายแดง, ขับรถป้ายแดงโดนตํารวจจับ, ค่าปรับป้ายแดง, สมุดคู่มือป้ายแดง, สมุดป้ายแดงหาย , โดนจับ
  รับซื้อรถมือสองทุกรุ่น.com รับซื้อรถ ให้ราคาสูง

  ขับรถป้ายแดงโดนตํารวจจับ เพราะอะไรลองอ่านบทความนี้ครับ สมุดป้ายแดง

  ปัจจุบันมีคนนิยมซื้อรถยนต์กันเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยรถใหม่ป้ายแดงที่ออกมาวิ่งกันตามท้องถนนมากมาย จนหลายคนบ่นเรื่องการจราจร จนเริ่มชินกับบรรดารถใหม่ป้ายแดงที่ออกมาคับคั่งถนน แต่คุณทราบหรือไม่ว่า การใช้ รถป้ายแดง ก็มีกฎระเบียบที่เคร่งครัด และต้องปฏิบัติตาม ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยทราบเลยก็ได้ เช่น รถป้ายแดงต้องมี สมุดป้ายแดง

  สมุดป้ายแดง ตอนคุณซื้อรถคุณจะได้รับสมุดบันทึกมาด้วย ซึ่งคู่มือเล่มนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจาก กฎหมายจราจรมาตรา 28 (ในการขับรถยนต์มาตรา 27) ระบุไว้ว่า ผู้ขับขี่จะต้องบันทึกรายการการใช้รถลงในสมุดคู่มือเสมอ ผู้ใช้ รถป้ายแดง ต้องระวัง

  ต้องบันทึกรายการสมุดป้ายแดงดังต่อไปนี้

  • ชื่อและนามสกุลผู้ขับขี่รถยนต์
  • ชื่อรถ หมายเลขตัวรถยนต์ และหมายเลขเครื่องยนต์ของรถ
  • ความประสงค์ในการขับขี่รถยนต์ ใช้รถเพื่ออะไร
  • วัน-เดือน-ปี และควรระบุระยะเวลาที่นำรถยนต์ที่นำออกไปใช้ จนถึงระยะเวลาที่รถถึงจุดหมายปลายทางแล้ว

  ในกรณีที่คุณทำสมุดคู่มือรถยนต์หาย สามารถดำเนินการขอใหม่ได้ที่กรมขนส่งทางบก ผู้ขับขี่จะต้องบันทึกรายการการใช้รถลงในสมุดป้ายแดง เสมอ ส่วนใครที่มีรถใหม่และมักจะลืมลงบันทึกการใช้งานรถ ถ้าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจสอบ คุณจะมีความความผิดฐานไม่ลงบันทึกการใช้รถและมีโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 1,000 บาท

   

  รับซื้อรถบ้าน ให้ราคาสูง บริการด้วยความจริงใจ

  รับซื้อรถมือสองทุกรุ่น.com

  ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , ,